İş Süreleri Tüzüğü

Madde 1 – İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, bu tüzükte gösterilmiştir.
İş süresi 
Madde 2 –İş süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayılır. Aynı kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, iş süresinden sayılmaz.
Haftalık ve günlük iş süresi 
Madde 4 –Genel bakımda, iş süresi haftada en çok 45 saattir.
Günlük iş süresi: 
a)Haftanın 6 iş gününde çalışılan iş yerlerinde 7,5 saati,
b)Cumartesi günleride tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan iş yerlerinde 9 saati,
c)Cumartesi günü kısmen tatil edilen iş yerlerinde, Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra, kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi, geçemez.
Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerde çalıştırılmasında; 
a)İş kanunu’nun 36 ve 37.10/9/1960 günlü ve 79 sayılı kanunun 6. maddeleri
b) İş kanunu’nun 35,66 ve 72.maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükler.

Sürekli yenilenebilen kaliteli hizmet sunmak. Hizmetin sunuluşu aşamasında hizmet alıcılarının (en önemli ortaklarımızın) güven ve beğenilerini kazanmak. Kazanılan güven ve beğenilerin artarak devamlılığını sağlamak.
WhatsApp chat