Sığınak Yönetmeliği

3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenmiş bulunan sığınaklar ile ilgili Ek yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 29.09.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelikle yapılardaki sığınaklar ile ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında;

  • Sığınaklar emsal hesabına dahil edilmeyecek
  • 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut olarak kullanılan yapılarda
  • Emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az konut dışı yapılarda sığınak aranmayacak.
  • Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda sığınak aranmayacak.
  • Emsal hesabına konu alanı 3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri, akaryakıt istasyonları, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri yapılarda sığınak aranmayacak.
  • Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan
    tesislerde sığınak aranmayacak.
Sürekli yenilenebilen kaliteli hizmet sunmak. Hizmetin sunuluşu aşamasında hizmet alıcılarının (en önemli ortaklarımızın) güven ve beğenilerini kazanmak. Kazanılan güven ve beğenilerin artarak devamlılığını sağlamak.
WhatsApp chat